p

Monday, November 21, 2005

para sayo kaibigan...

salamat...
.....sa mga dasal na inalay mo para sa kagalingan ng aking ina at ni baby kyla
.....sa mga salitang nagbigay ng lakas at nagkabit ng ngiti sa aking mukha
.....sa mga oras na inukol upang ipadama na ako'y hindi nag-iisa
.....sa mga paalalang ang Diyos ay nakikinig at tunay na Dakila!

salamat...
.....dahil kahit mahabang panahon na ang nakaraan
.....kahit milya milya ang layo ng ating kinaroroon
.....ang pagiging magkaibigan ay hindi kinalimutan
.....bagkus ay higit pa itong pinagyayaman

maraming salamat kaibigan, tunay kang maasahan!
kung nangangailangan ng tulong, ako'y iyo ding malalapitan
ako'y nagdarasal na ika'y laging patnubayan
at sa tamang panahon, makita ang tunay na minamahal :)

2 Comments:

Anonymous evi said...

maligayang pasko sa yo kaibigan at kapatid!

4:13 PM  
Blogger michellangley9160 said...

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. My blog is just about my day to day life, as a park ranger. So please Click Here To Read My Blog

3:25 PM  

Post a Comment

<< Home